Цени и доставка

 


Цена тон пелети от широколистна дървесина(дъб,бук) клас А1 сезон 2019/2020 от производствена база гр.Гулянци,обл.Плевен:

 

 

 

Цена тон пелети от широколистна дървесина(дъб,бук) клас А1 сезон 2019/2020 от складова база гр. София:

Цена тон пелети от иглолистна дървесина клас А2 сезон 2019/2020 от производствена база гр.Гулянци,обл.Плевен:

Цена тон пелети от иглолистна дървесина клас А2 сезон 2019/2020 от складова база гр. София: