Цени и доставка

ПРЕДЛАГАМЕ ТРАНСПОРТ ЗА ПОРЪЧКИ ОТ 5+ ТОНА!


Цена тон пелети от 90% широколистна дървесина(дъб,бук) +10% иглолистна дървесина(бор)  клас А1 сезон 2018/2019 от производствена база гр.Гулянци,обл.Плевен:

от 1 до 20 тона

402 лв./тон

1 ПАЛЕТ(120/100см)/1005 КГ./67 ЧУВАЛА X 15 КГ.

 

 

над 21 тона

  396 лв./тон

1 ПАЛЕТ(120/100см)/1005 КГ./67 ЧУВАЛА X 15 КГ.

Цена тон пелети от 90% широколистна дървесина(дъб,бук)+10% иглолистна дървесина клас А1 сезон 2018/2019 от складова база гр. София:

от 1 до 20 тона

420 лв./тон

1 ПАЛЕТ(120/100см)/1005 КГ./67 ЧУВАЛА X 15 КГ.

над 21 тона

 414 лв./тон

1 ПАЛЕТ(120/100см)/1005 КГ./67 ЧУВАЛА X 15 КГ.

Цена тон пелети от 100% иглолистна дървесина (бор) клас А1 и клас А2 сезон 2018/2019 от производствена база гр.Гулянци,обл.Плевен:

от 1 до 20 тона

клас А1   – лв./тон

клас А2   – лв./тон

1 ПАЛЕТ(120/100см)/1005 КГ./67 ЧУВАЛА X 15 КГ.

над 21 тона

клас А1   – лв./тон

клас А2   – лв./тон

1 ПАЛЕТ(120/100см)/1005 КГ./67 ЧУВАЛА X 15 КГ.

Цена тон пелети от 100% иглолистна дървесина (бор) клас А1 и клас А2 сезон 2018/2019 от складова база гр. София:

от 1 до 20 тона

клас А1   – лв./тон

клас А2   – лв./тон

1 ПАЛЕТ(120/100см)/1005 КГ./67 ЧУВАЛА X 15 КГ.

над 21 тона

клас А1   – лв./тон

клас А2   – лв./тон

1 ПАЛЕТ(120/100см)/1005 КГ./67 ЧУВАЛА X 15 КГ.