Предимства на дървесните пелети

Основното предимство на дървесните пелети е, производството им от възобновяема суровина. Липсата на химически добавки ги прави щадящи за околната среда. Екологичният им характер се подкрепя от минималния остатък пепел след горене и пренебрежимо малкото количество отделян въглероден диоксид (СО2).

Не са лесно възпламеними и затова са безопасни за складиране и употреба.
Калоричността им стига до 5700 ккал/кг, а КПД-то – около 95%.
За тях са разработени специални модели камини и котли с отлично оптимизиран горивен процес.

Автоматизацията подава към горивния уред само толкова гориво, колкото е необходимо за постигане на програмираната температура, което намалява разхода.

Осигуряват висок комфорт на ниска цена.