Качества на дървесните пелети

Дървесните пелети са едно от най-ефективните и екологични горива. Кои са качествата, които ги правят такива?

Те са с отлична калоричност – достигат до около 5700 ккал/кг. Постига се много високо КПД при изгарянето им – 90-95%, което осигурява и голямата им ценност като енергоизточник.

Много плътни са 650 кг./ m3 , затова са лесни за съхранение. Това качество, съчетано с постигнатия контрол върху горивния процес, снижава разхода на пелети при повишаване на топлинния комфорт – сравнено с други горива.

При горенето не се отделят вредни емисии и остава минимално количество пепел. Няма сажди и не цапат стъклото на камината.