МОДЕЛ ПГ 50 ПГ 100 ПГ 150 ПГ 200
Номинална мощност kw 10 до 50 20 до 100 50 до 150 70 до 200
Консумирана мощност w 75 120 150 180
Kонсумирана мощност при палене w 375 420 450 780
Електрическо захранване V/Hz 230АС/ 50
Шум при работа на горелката dB 71/14 71/14 71/14 71/14
Необходима тяга на комина Pa 35 35 35 35
Ефективност на горелката % 96 96 96 96
Тегло kg 18 37 43 52
дължина мм 700 620 680 730
Размери ширина мм 120 280 300 300
височина мм 400 450 470 490
Захранваща тръба мм 63 63 63 63
Горивоподаващ шнек мм, М 71/1500 71/1500 71/1500 71/1500
Гъвкава връзка мм 63/1000 63/1000 63/1000 63/1000